+48 888 212 333

Coś się wydarzyło w Twoim życiu?  

Twoja płynność finansowa została zaburzona, spłata zobowiązań staje się niemożliwa i nie widzisz szansy na ich spłatę w najbliższej przyszłości? Z każdej sytuacji jest wyjście a z tej sytuacji możesz rozważyć upadłość konsumencką. Nowelizacja przepisów w 2015 roku uprościła procedurę i zliberalizowała przesłanki, od których zależy, czy ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej będzie możliwe. Jednak jeżeli chcesz pozbyć się długów i spać spokojnie to upadłość konsumencka w Polsce nie jest najbardziej bezstresowym rozwiązaniem.

 

Na czym polega upadłość konsumencka?

 

Ustawa Prawo upadłościowe reguluje proces upadłości konsumenckiej w Polsce. W założeniu celem tego postępowania jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej ale kiedy się jej dokładniej przyjrzeć to ta ustawa została napisana tak aby maksymalnie ochronić interesy wierzycieli i maksymalnie utrudnić oddłużenie. Jeżeli nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką w dowolnym momencie. Jeżeli sąd uzna Twoje argumenty, wydane zostanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jednak pamiętaj o tym, że ustawa pozwala na prawie dowolną interpretację a w sądach zasiadają ludzie i nie wszyscy są przychylnie nastawieni do aplikujących osób.

 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Aby sąd rozpatrzył Twój wniosek o upadłość konsumencką pozytywnie, musisz spełnić następujące przesłanki:

  • być osobą fizyczną więc jeżeli prowadzisz firmę to nie będziesz mógł skorzystać z upadłości konsumenckiej tylko najpierw powinieneś złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy i to bez względu na to jakiego typu działalność prowadzisz. Kuriozum jest to, że nie musi to być nawet działalność zgłoszona do odpowiedniego rejestru!
  • być osobą niewypłacalną – musisz udowodnić, że Twoje miesięczne dochody nie pozwalają Ci pokryć wszystkich długów (samo posiadanie zobowiązań nie wystarczy),
  • zadłużenie nie może być wynikiem Twojego rażącego niedbalstwa.

 

Jeżeli w okresie 10 lat przed dniem jego złożenia było prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie upadłościowe to sąd oddali Twój wniosek.

 

Upadłość konsumencka bez majątku

 

Brak możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby nieposiadające majątku to już na szczęście przeszłość. Ustawodawca uwzględnił taką możliwość przy nowelizacji ustawy i od tego momentu jest to już możliwe. Posiadanie majątku nie jest wymagane do ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej

 

Skutki upadłości konsumenckiej

 

Upadłość konsumencka osób fizycznych wiąże się ze sprzedażą całego Twojego majątku. Jeżeli posiadasz nieruchomość lub cenne ruchomości, to zostaną one dołączone do masy upadłościowej i sprzedane przez syndyka, aby zaspokoić wierzycieli. 

Bankructwo konsumenckie może też oznaczać, że sąd sporządzi plan spłaty wierzycieli. To, czy taki plan będzie Cię obowiązywał, zależy od Twojej sytuacji materialnej. Jeżeli sąd uzna, że jesteś w stanie spłacać wierzycieli, to będziesz do tego zobowiązany przez okres 36 miesięcy. Wysokość miesięcznych spłat zostanie dostosowana do Twoich możliwości finansowych. Jednocześnie sąd określi, jaka część Twoich zobowiązań zostanie umorzona, gdy wywiążesz się z nałożonego obowiązku. 

Jako osoba zadłużona musisz liczyć się z tym, że z jednej strony możesz pozbyć się długów ale z drugiej strony stracisz cały zgromadzony do tej pory majątek. Kiedy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, firmy windykacyjne nie będą mogły dochodzić od Ciebie spłaty np. pożyczek, a postępowania prowadzone przez komorników sądowych zostaną zawieszone.

 

Czy wszystkie zobowiązania zostaną umorzone?

 

W postępowaniu upadłościowym nie zostaną umorzone kwoty tytułem alimentów i odszkodowań za szkody osobowe.

 

Upadłość konsumencka – jak to zrobić?

 

Aby sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, konieczne jest złożenie wniosku do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania niewypłacalnego konsumenta. Możesz wypełnić formularz samodzielnie lub sięgnąć po wzór wniosku o ogłoszenie upadłości, ale pamiętaj, że od argumentacji i dołączonej dokumentacji zależy, czy sąd podzieli Twoje racje.

 

Lepiej skorzystaj z konsultacji tak żeby eksperci dokładnie zapoznali się z Twoją sprawą i sprawdzili, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia przez sąd upadłości.

 

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

 

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z opłatą 30 zł jednak łączne koszty postępowania upadłościowego zależne są głównie od sytuacji dłużnika